Spørsmål om nettleie, strømbrudd eller strøm?

Vidju og Ringerikskraft fusjonerer nettselskapene

Miljø og energi

Publisert: 22.12.2023

Konsernsjef i Ringerikskraft, Alf Inge Berget og konsernsjef i Vidju, Audun Grynning

Vidju og Ringerikskraft har inngått en endelig avtale om å fusjonere nettselskapene Hallingdal Kraftnett og Føie fra 1.1.2024.

Fusjonen ble behandlet i ekstraordinær generalforsamling i Ringerikskraft den 21.12, og i styret til Vidju den 22.12.

- Vi er glade for å kunne gå ut med nyheten om fusjon i dag. Dette er både et viktig og riktig grep for solid forsyningssikkerhet med god beredskap, lokale arbeidsplasser og utviklingsmuligheter, sier Torleif Dalseide, styreleder i Vidju.

Vidju og Ringerikskraft skal eie 50 % hver av det nye nettselskapet, og fra nyttår starter integrasjonsprosessen der Hallingdal kraftnett og Føie gradvis skal samkjøres til et felles nettselskap.

Arbeidsplassene i nettselskapet beholdes, og alle ansatte kan arbeide fra dagens lokasjoner. Til sammen vil det nye nettselskapet ha ansvaret for strømnettet til 60000 kunder i Hol, Ål, Gol, Flå, Nesbyen, Nore, Ringerike og Hole.

Audun Grynning vil tiltre rollen som daglig leder i det fusjonerte nettselskapet, mens Alf Inge Berget vil inneha styreledervervet. Det nye styret vil ha seks aksjonærvalgte medlemmer hvor tre vil utpekes av Vidju og tre av Ringerikskraft.

Vidju har også inngått en intensjonsavtale om fusjon med Hemsedal Energi. Avtalen mellom Ringerikskraft og Vidju regulerer inntreden av Hemsedal, og er gjenstand for en eierbeslutning i Vidju på nyåret. Ved fusjon vil ytterligere 5000 kunder i Hemsedal bli en del av det nye, felles nettselskapet.

Eierforholdet i nettselskapet vil fortsatt være 50-50 mellom Ringerikskraft og Vidju.

- I løpet av de siste årene har vi lært å jobbe godt sammen på avstand, og vi har gode verktøy for å samhandle digitalt på en effektiv måte. Vi ser stor gevinst i at vi blir mindre sårbare med flere ressurser og økt kompetanse på ulike fagområder, forteller Alf Inge Berget, konsernsjef i Ringerikskraft.

I løpet av høsten har de tillitsvalgte og mange ansatte fra ulike deler av organisasjonene deltatt i arbeidsgrupper på tvers for å kartlegge nåsituasjonen og behovene for fremtiden.

- Høy grad av involvering har vært viktig for oss. Vi har satt pris på muligheten til å bli bedre kjent på tvers av virksomhetene, og vi har i fellesskap kommet frem til noen anbefalinger for et felles selskap, sier Anders Trå, hovedtillitsvalgt i Ringerikskraft. Til daglig arbeider han som energimontør i Føie.

- Vi er stolte av alle våre ansatte som har opprettholdt driften og en trygg strømforsyning gjennom høsten samtidig som det har vært høyt trykk i fusjonsutredningen. En integrasjonsprosess vil også kreve mye av oss, men vi tror det er viktig å ta en fot i bakken, se på prosessene våre og å jobbe oss bedre sammen, sier Audun Grynning.

- En større enhet med bedre muligheter for å tiltrekke og opprettholde solid kompetanse er helt nødvendig for utvikling. Vi ønsker et solid nettselskap som leverer best mulig tjenester til lavest mulig pris for kundene, avslutter Per Roskifte, styreleder i Ringerikskraft.

Konsernleder kommunikasjon

Cathrine Olsen

Telefonnummer: 97112488
cathrine.olsen@ringerikskraft.no
Cathrine Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Jenny Hols

Telefonnummer: 47281545
jenny.hols@ringerikskraft.no
Jenny Hols