Bærekraftstrategi

Hvordan vi jobber med bærekraft

Vårt langsiktige mål er å gå fra å ha en bærekraftstrategi til å ha en bærkraftig konsernstrategi. Dette arbeidet starter vi med å definere noen bærkraftsatsinger, og å sette det i system i organisasjonen.

Ringerikskraft skal ha ansvarlige forretningsmodeller som bidrar til å øke solsiden ved å produsere mer fornybar energi, og ved å jobbe aktivt med å utvikle ny sirkulær forretningsvirksomhet.

Ringerikskraft-konsernet skal jobbe med kontinuerlig forbedring i hele organisasjonen, og ta aktive grep for å redusere skyggesiden og styrke miljø, klima, økonomi og sosiale forhold.

Solsiden og skyggesiden

Med skyggeside mener vi at vi skal drive virksomhet i samsvar med lover og regler, og at vi skal ha god ressursoptimalisering og krisehåndtering.

Med solside ønsker vi å ta en aktiv del i å bidra til mer bærekraftige produkter og tjenester, og å ha en bærekraftig strategi for virksomheten vi driver.

Ny energi

Vi skal skalere satsingen på fornybar varme, og vi skal jobbe med innovasjon som skal bringe frem mer fornybar energi.

energyicon1

Mer vannkraft

Vi skal øke satsingen på utbedring og utbygging av vannkraft.

energyicon1

Leverandørløft

Vi skal jobbe systematisk med krav og oppfølging av verdikjeden for å sikre at vi kjenner til og etterlever krav til miljø, menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

energyicon1
energyicon2

Systematisk etterlevelse

Vi skal forbedre prosessene og systemet for etterlevelse i konsernet, og vi skal jobbe aktivt med implementering blant ansatte.

energyicon1
energyicon2

HMS og inkludering

Vi skal jobbe aktivt med forbedring av ytre og indre miljø. Vi skal forebygge mot skader, redusere sykefravær og bygge et inkluderende arbeidsmiljø.

energyicon1