Klimarisikorapport

Som en del av risikoarbeidet i Ringerikskraft ser vi viktigheten av å vurdere hvordan klimautfordringer vil påvirke vår virksomhet fremover. Anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) har etablert seg som det sentrale rammeverket for klimarisikorapportering, og er utgangspunktet for hvordan vi har evaluert og rapportert mulighetene og truslene klimaendringer representerer for vår virksomhet.

Klimarisikorapport

Last ned