Taksonomivurdering

EU-taksonomien er et klassifiseringssystem utviklet av EU-kommisjonen for å identifisere økonomiske aktiviteter som er i samsvar med EUs miljømål. Her kan du laste ned en oppsummering av taksonomivurderingen til vannkraftvirksomheten i Ringerikskraft.


PDF av Taksonomivurdering

Last ned