Ekstern varslingskanal

Her finner du varslingskanal for å rapportere kritikkverdige forhold. Innspill eller klager sendes direkte til vårt kundemottak.

Rapportere kritikkverdige forhold

Gå til varslingskanal

Hva kan jeg rapportere?

Alt du som ansatt, nærstående eller ekstern part har blitt utsatt for, vært vitne til eller blitt gjort kjent med, noe som er i strid med loven eller organisasjonens etiske retningslinjer. Dette kan f.eks. være, men ikke begrenset til:

  • Økonomisk svindel eller innsidehandel

  • Diskriminering eller trakassering

  • Helse-, miljø- eller sikkerhetsrisiko

  • Misbruk av selskapets eiendeler eller tyveri

  • Bestikkelser, interessekonflikter eller lekkasjer av personopplysninger

Innspill eller klage?

Har du et innspill eller en klage på noen av våre tjenester eller leveranser? Da kan du kontakte oss på telefon eller e-post.

32 11 95 00

E-post