Prosjekt Randselva kraftverk

Prosjekt Randselva Kraftverk er planleggingen av et nytt kraftverk som har som målsetting å produsere mer fornybar energi gjennom å utnytte fallet mellom Randsfjorden og Tyrifjorden.

Viul Kraft AS

Viul Kraft AS er tiltakshaver for Randselva kraftverk. Viul Kraft eies 50 % av  Ringerikskraft og 50 % av Hadeland Kraftproduksjon. Viul Kraft eier Kistefoss, Bergerfoss,  Askerudfoss og Viulfoss kraftverk i Randselva med tilhørende fallrettigheter. Gjennom et nytt Randselva kraftverk vil det være mulig å utnytte fallet på en bedre måte.

Randselva

Prosjektet

  • Høsten 2024: Mulig konsesjonssøknad
  • Høsten 2023: Konsekvensutredning
  • Juli 2023: NVE fastsetter utredningsprogram
  • Vår 2023: Høringsrunde
  • Februar 2023: NVE arrangerte folkemøte
  • Januar 2023: Melding sendt NVE
  • April 2022: Presentasjon av foreløpige prosjektplaner på åpent møte hos Steinsfjorden-utvalget

På bildet: Skisse av mulig inntak

Skisse av mulig inntak
Nøkkeltall fra meldingen
Estimert produksjon

217 GWh

Tilsvarende husstander

Ca. 11 000

Brutto fallhøyde

71 meter

Konsesjonssak 

Lese mer om prosjektet? Se blant annet meldingsdokument, høringsnotater og utredningsprogram på prosjektets egen side hos NVE.

Gå til NVE