Pyntevann i Hønefossen

Her kan du lese mer om vannet som renner i Hønefossen og de reguleringene vi er underlagt.

Ved utnyttelse av vannressursene i kraftverk blir det gjennomført omfattende konsesjonsprosesser, der endelige tillatelser baseres på konsekvensvurderinger, høringsrunder og endelig beslutninger hos NVE. 

Etter utbyggingen av Hønefoss II i 1978 ble det satt krav til minstevannføring hele året i Hønefossen. 

I Hønefossen ble den satt til 9 m3/s, en mengde vann som ikke lager noe fossebrus eller viser frem fossen i sin prakt. Etter et lokalt initiativ besluttet NVE istedenfor at den årlige minstevannføringen heller skulle slippes i sommermånedene, og dermed tørrlegge fossen i større grad på vinteren.

Vannet som slippes forbi kraftverkene og renner i fossen for å opprettholde minstevannføringen på sommeren hadde kunnet gi fornybar energi til 1000 eneboliger. Det tilsvarer ca. 80 millioner m3 vann.

Reglene for minstevannføring i Hønefossen

Juni
10:00 - 20:00
Juli
10:00 - 20:00
August
10:00 - 20:00
Søn - Fre 20 m3/s Søn - Fre 20 m3/s Søn - Fre 20 m3/s
Lørdag 40 m3/s  Lørdag 30 m3/s   

I veldig tørre perioder opphører kravet til å slippe minstevannføring, og i perioder med flom vil det være betydelig mer vann i fossen.

Hønefossen juni 2023. Foto: Ringerikskraft