Våre kraftstasjoner

Hvert eneste år produserer våre ni hel- og deleide elvekraftverk i snitt 440 GWh. Det er tilsvarer strøm til over 26 000 boliger*. Her kan du lese mer om våre kraftverk.

<b>Vittingfoss kraftstasjon</b>

Åsa

Historien vår startet med åpningen av Åsa kraftstasjon i 1912. I 100 år sørget to peltonturbiner for fornybar kraftproduksjon før de ble erstattet av et nytt aggregat og ny turbin med dobbel ytelse i 2012. Fra Damtjern renner vannet i en lang rørgate med 340 meters fallhøyde, og turbinen har en slukevne på totalt 500 liter/sekund. Åsa er ikke bare vår eldste kraftstasjon, men også den minste, og Damtjern er vårt eneste magasin. Med en årsproduksjon på 3 GWh lager vi strøm til ca. 180 boliger her.

Hønefoss I

I 1920 åpnet kraftstasjonen rett ved fossen i Hønefoss sentrum. Fra toppen av Hønefossen er det 19 meters fallhøyde, og de to Francisturbinene har en slukevne på totalt 40 m3/sek. I dag brukes Hønefoss I stort sett i perioder med mye vann, og årsproduksjonen er nok strøm til ca. 600 boliger (10 GWh).

Hønefoss II

I 1978 fikk Hønefossen en ny kraftstasjon på nordsiden. Kraftstasjonen har en betydelig høyere ytelse enn Hønefoss I med en slukevne på 120 m3/sek. Fallhøyden er 22 meter og Kaplanturbinen har en snittproduksjon på 126 GWh. Dette tilsvarer strøm til ca. 7700 boliger.

Vittingfoss

I Hvittingfoss finner vi Numedalslågens sørligste kraftverk. I 1919 ble det første aggregat satt i drift her, og siste utvidelse for å øke kapasiteten og utnytte vannet som renner i elven enda bedre, ble gjennomført i 2014. Vannet hentes fra dammene Sørfossen og Norfossen, og med hjelp av fire Francisturbiner og en Kaplanturbin klarer vi å produsere nesten 150 GWh hvert år. Fallhøyden varierer fra 13 til 20 meter og total slukevne er 206 m3/sek. Vittingfoss er vårt største kraftverk og rundt 9100 boliger kan få strøm fra energien vi lager her.

Aall-Ulefoss

I 1930 åpnet kraftstasjonen på Ulefoss, like ved Norsjø i Telemark. Her er det 10 meters fallhøyde fra dammen, og de fire turbinene har en slukevne på nesten 70 m3/sek. Noen av turbinene her er litt spesielle - de har nemlig to løpehjul istedenfor ett som er normalen. Totalt per år lager vi strøm til ca. 2300 boliger med de 38 GWh som blir produsert her.

 

Viul Kraft AS

Ringerikskraft AS og Hadeland Kraft AS eier 50 % hver i Viul Kraft AS. Sammen eier og drifter de flere kraftverk i Randselva som beskrives nedenfor.

Viulfoss

Viulfoss ble satt i drift i 1958. Kaplanturbinen er fortsatt i drift, og fallhøyden er 17 meter, og turbinen kan håndtere 82 m3 vann/sekund. Totalt produserer Viulfoss 74 GWh i snitt per år, og vår halvpart (37 GWh) gir strøm til ca. 2200 boliger.

Bergerfoss II

I Randselva, like sør for Randsfjorden åpnet Bergerfoss II i 1989. Fransisturbinen har en slukevne på 35 m3/s og fallhøyden er på 5 meter. Vår andel av årsproduksjonen er på 8 GWh, noe som tilsvarer strøm til ca. 500 boliger.

Kistefoss I & II

Ved vakre Kistefoss-museet på Jevnaker drifter Viul Kraft  AS anleggene Kistefoss I & II. Kistefoss I åpnet i 1938 og klarer med sin Fransicturbin å håndtere 22 m3 vann/sekund. I 1956 åpnet Kistefoss II som har større kapasitet og en slukevne på 48 m3/s. Fallhøyden på begge anleggene er tilnærmet lik på rundt 10 meter. Energien fra vår andel av kraftstasjonene på Kistefoss er nok for å dekke strømbehovet til ca. 1200 boliger (19 GWh).

Askerudfoss

Siden 1952 har det blitt produsert fornybar energi i Randselva ved Askerudfoss. Tre Fransisturbiner og en Kaplanturbin (1991) har vært i drift, men i dag er det kun Kaplanturbinen som produserer energi. Vår andel av produksjonen er i snitt 52 GWh hvert år, noe som gir strøm til ca. 1600 boliger. Fallhøyden er 20,5 m og 40 m3 vann renner gjennom kraftverket hvert sekund. 

*Vi har regnet med et snittforbruk på 16 500 kWh/bolig