Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Last ned vår policy og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven.

Policy

 

Årlig redegjørelse

Åpenhetsloven

Målet med Åpenhetsloven er "å fremme selskapers respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon".

Åpenhetsloven pålegger selskaper en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse i en årlig rapport.

Dokumentene beskriver hvordan vi jobber med aktsomhetsvurderinger i Ringerikskraft i en policy, og redegjør for prosess og resultater av aktsomhetsvurderingene som er gjennomført.