Klima- og miljørapporter

Som en del av å være Miljøfyrtårn lages det årlige klima- og miljørapporter for våre sertifiserte selskap. Her kan du lese og laste ned de siste rapportene.

Miljørapporter

Ringerikskraft AS

Føie AS


Klimaregnskap

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Per i dag finnes det ikke sertifiseringsmulighet for vannkraft- og varmevirksomheten, men alle selskap i konsernet jobber systematisk med miljøledelse.

Alle selskap i konsernet har forpliktet seg til å jobbe med konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak, og for å forbedre miljøprestasjoner og redusere klimagassutslippene.