Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2019

Konsernsjefens hjørne

Ringerikskraft har de siste årene vært i kontinuerlig vekst, der endring og utvikling er en naturlig del av alles arbeidshverdag.

Privilegert i en utfordrende tid

Vi er vant til vind og snø, men den vinden som blåser over verden nå med koronasituasjonen kan jeg ikke si at jeg har sett før i mine vel 60 år. At kraftprisene har variert er vi vant til, men hastigheten på prisfallet vi opplevde i vinter har vi ikke opplevd før. Dette er vel en av egenskapene ved den fantastisk flotte fornybare vannkraften vår - stor variasjon i råstofftilgangen og forbruket vårt. Denne vinteren har truffet oss med høye temperaturer, lite forbruk og mye nedbør. Vi skal ikke lengre tilbake enn sommeren 2018, der nedbøren var en mangelvare og tørke og høye priser var et problem. Vi må som selskap, bransje og nasjon lære oss å leve med og håndtere dette.

Med økende tilgang av småkraft og vindkraft vil variasjonstakten bare øke, og i en verden som kjemper med klima og miljøutfordringen MÅ vi lære oss å håndtere systemets egenskaper. I dette bildet blir jeg litt trist når vi som olje og energinasjon lukker den fornybare vannkraften inn bak grensene våre. Ringerikskrafts strategi er å sikre vekst i et konsern med flere virksomheter som sammen utfyller og styrker hverandre på marked, kompetanse, teknologi og økonomi. 2019 passer inn i rekken av år som har bragt oss et knepp opp og frem, ved at flere av virksomhetene våre vokst.

Konsernsjefens hjørne

Vekst

Fusjonen med Nore Energi hadde stor oppmerksomhet fra ferien og frem til endelig avtale oppunder jul 2019. Vi får en ny tilvekst til familien vår. 13 nye kollegaer, 2000 nettkunder, noen færre kraftkunder, og en fibervirksomhet som vil løfte Ringerikskraft på det feltet. Ringerike og Hole kommuner og KLP fikk en ny medeier.

Jeg synes det er spesielt moro å få høre at Nore Energi valgte Ringerikskraft, etter en vurdering av mer en enn 10 andre aktører, fordi vi kan tilby løsninger for alle virksomhetsområdene, og at det er begeistring for vår desentrale modell. Samordningen vil skje i 2020, og Ringerikskraft har fått et hjørneflagg i Numedalen.

Helt på slutten av 2018 inngikk vi avtale med Eidsiva om kjøp av 66 % av aksjene i Laje. Nesten 100 ansatte med hoveddelen av sin aktivitet i Innlandet. Laje kompletterer entreprenørselskapets kompetanse og markedsposisjon i Sørøst Norge. Vi har også etablert virksomhet i tidligere Østfold i 2019, og har markedsaktivitet i flere ulike nettområder. Entreprenøren vår er preget av at vi er på tampen av de store AMS-prosjektene våre. Det er brukt tid og ressurser på etablering av ny aktivitet, også i Sverige. I Sverige har vi landet to kontrakter. Nå har vi kommet dit at Entreprenørvirksomheten vår sysselsetter rett i overkant av 300 ansatte per dags dato og har en årsomsetning på 750 mnok.

Nærvarme sikret seg to nye anlegg i hjemmemarkedet. I tillegg har vi sikret oss en avtale i Telemark, et partnerskap med en av leverandørene våre.

Kraftprisene i 2018 og 2019 har gitt grobunn for ny fornybar produksjon igjen. Kravet om to varmekilder på store bygg dytter også etter. Det blir spennende å se om resultatet av koronaen blir mer trykk på klima og miljø, eller om det blir motsatt – at vi ikke får råd.

Kraftriket har vokst fra ca. 28 000 kunder ved årets start, til å bli ca. 65 000 i løpet av 2020. Midtkraft kom inn i 2019, og det var prosesser mot Nord Østerdal Kraftlag, Lærdal Energi og Nore Energi. De blir alle en del av Kraftriket i løpet av 2020. Arbeidet med å realisere målet om over 100 000 kunder vil fortsatt ha stor oppmerksomhet, sammen med videreutvikling av produkt- og systemplattformen. At Kraftriket klarer å opprettholde god lønnsomhet midt i dette arbeidet er beundringsverdig.

Konsernsjefens hjørne

Utvikling og omstilling

Selv om Ringerikskraft solgte seg nesten helt ut av Smartliv i 2019 satses det mye på FoU og digitalisering. Prosjektet Effektpilot tester om det finnes gode og fremtidsrettede løsninger å drifte nettet vårt på ved hjelp av ny teknologi. Stadig økende behov og bruk av energien vår som følge av det grønne skiftet stiller krav til at vi tilpasser oss og tenker nytt. Alle virksomhetsområdene våre jobber med teknologi og utvikling med blant annet Intelligate, batterier og smarte byggeplasser. Mot slutten av 2019 ble også Kople lansert, det er konsernets satsing på ladeløsninger for elbil, og de har hatt høy aktivitet fra start.

De økonomiske resultatene i 2019 preges av nysatsinger, omstilling og rydding. Bak resultatene ligger en omsetning på 1,2 milliarder kroner for andre år på rad. Ved årsskifte var vi 375 ansatte i konsernet. I sum står Ringerikskraft på et solid økonomisk fundament, som gir grunnlag både for utbytte til våre eiere og til å investere i videreutvikling av virksomheten vår.

Likevel må vi ta innover oss at endringstakten rundt oss er stor. Vi ser et økende antall salg, fusjoner og andre samarbeidsløsninger i energiforsyningen. Nye offentlige krav og pålegg påtrykkes oss hele tiden. Nye krav om klarere skiller for kundene mellom Nett og resten av konsernet gjør at vi går mot både en navneendring og organisatoriske endringer i nettselskapet. Dette er bare noen eksempler på hva som kreves av nye løsninger for fremtiden. Å videreføre Ringerikskrafts strategi om å øke verdiskapningen som sikrer virksomheten, styrt fra Hønefoss, gjennom strategisk samarbeid med andre blir viktig. Prosessene med blant annet Kraftriket, Laje og Nore er gode eksempler på sunn vekst gjennom samarbeid.

Konsernsjefens hjørne

Helse, miljø og sikkerhet hver dag på jobb

HMS er jobb nummer en. Dessverre har vi opplevd noen hendelser som har vært nærmere øyet enn det som er moro. Hele entreprenørvirksomheten ble miljøfyrtårnsertifisert i 2019, og Laje var allerede Miljøfyrtårnsertifisert og ISO-sertifisert da de kom inn i konsernet. Resten av konsernet er i prosess nå i 2020. Sertifiseringer og grundig arbeid med ledelsessystemer er svært viktige virkemidler i forbedringsarbeidet vårt. HMS er ferskvare og vårt viktigste fokus i daglig drift. I disse koronatider er det også nye og viktige faktorer å ta hensyn til, som samfunnskritisk virksomhet er det ekstra viktig for oss å ha gode retningslinjer for å holde avstand, ivareta god håndhygiene og unngå store samlinger av mennesker. Virksomheten vår skal levere, men helsa til alle våre ansatte og de vi møter går først, både med tanke på virus og det mentale. Hjemmekontor og det å dele oss i grupper er gode og viktige virkemidler som er tatt i bruk. Ut fra informasjon vi fanger opp, må vi planlegge for at «unntakstilstanden» vil vare lenge. Så må vi underveis vurdere tilpasninger i måten vi jobber på.

I den uoversiktlige situasjonen vi har vil jeg påstå at vi i Ringerikskraft er privilegerte. Vi er i en bransje der kundene ikke brått slutter å bruke det vi produserer. De vil kanskje bruke litt mindre, men vi ser også at kundene er opptatt av at vår virksomhet er der, for beredskap og å holde infrastrukturanleggene i stand. Vi er i et konsern som har flere bein å stå på, der vi sammen er mye mer robuste enn det vi er hver for oss. Strukturen vår med desentrale organisasjonsløsninger styrker vår evne til å tåle en slik situasjon.

Til slutt vil jeg takke alle og enhver for innsatsen og bidrag. Og så vil jeg minne om at vi er privilegerte som jobber i Ringerikskraft. Nå skal jeg ikke påberope meg å være noen stor spåmann, men jeg våger meg til å tro at koronatidene vil løfte oss på digital kompetanse samt at det sosiale aspektet ved å ha en jobb vil bli både tydeligere og kanskje enda mer verdsatt.

God alene, best sammen.

Ole Sunnset

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.