Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Virksomheten

Organisasjonskart per 31.12.19

Ledergruppen

 

Ole Sunnset
Ole Sunnset

Konsernsjef

Cathrine Olsen
Cathrine Olsen

Kommunikasjonsleder

Kjell Baug
Kjell Baug

V.d. / finans

Jan Erik Brattbakk
Jan Erik Brattbakk

Nettsjef

Odd Birger Nilsen
Odd Birger Nilsen

Økonomisjef

Helge Bergstrøm
Helge Bergstrøm

Produksjonssjef

Per Haukedalen
Per Haukedalen

HR og personal

Arne Johan Grimsbo
Arne Johan Grimsbo

Direktør Entreprenør

Anita Skagnæs
Anita Skagnæs

Leder for digitalisering

Live Dokka
Live Dokka

Direktør Fornybar

Virksomheten

Vannkraft

Drift av kraftstasjoner i Hønefoss, Åsa, Vittingfoss og All Ulefoss samt Viulfoss og Askerudfoss for Viul Kraft. Forvaltning av selskapets kraftportefølje.

Produksjonssjef: Helge Bergstrøm
Antall ansatte: 11
Driftsinntekter: 137 millioner kroner
Resultat før skatt: 31 millioner kroner
Produksjonsvolum: 447 GWh

Kart over kraftstasjonene våre

Kart

Virksomheten

Entreprenør

Ringerikskraft Entreprenør AS samler entreprenørvirksomheten i konsernet og er ansvarlig for merkevarene Nettservice, Laje, SMARTservice og Kople. Selskapene prosjekterer og bygger nye nettanlegg i tillegg til drift og vedlikehold av det eksisterende ledningsnettet, veibelysning, booking, montasje og vedlikehold av nye smarte målere, infrastruktur og drift av elbillading og provisoriske strømanlegg. Selskapets oppgaver omfatter også beredskaps- og vaktordninger, kontroll av strømmålere, nye tilknytninger samt vedlikehold. Virksomheten er representert over hele det sentrale østlandsområdet.

Konstituert daglig leder: Ida Gulbrandsen
Antall ansatte: 315
Driftsinntekter: 724 millioner kroner
Resultat: 14,4 millioner kroner før skatt

Det innlandsbaserte entreprenørselskapet Laje ble en del av Ringerikskraft-konsernet i 2019. I et år preget av tilpasninger til nytt eierskap og konsernstruktur opprettholdt Laje et høyt omsetningsnivå og leverte sine beste resultater til nå. Et noe tregere telekommarked ble kompensert med vekst på områdene Energi og Veiteknikk. Laje ferdigstilte flere store prosjekter for blant annet Eidsiva Energi Nett og Eidsiva Bredbånd i løpet av 2019, og vant flere større kontrakter som sikrer oppdrag innenfor både Energi, Veiteknikk og Telekom.

Virksomheten

Infrastruktur

Ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde strømnettet i Ringerike og Hole. Leverer strøm til 22 100 kunder. Det totale strømforbruket blant kundene på 725 GWh er det høyest målte forbruket noen sinne. Leveringskvaliteten for 2019 ble på 99,99 %, og det ble investert for 61,7 millioner kroner hvorav 22,8 millioner kroner ble finansiert ved anleggsbidrag fra kundene. KILE (kostnad for ikke levert energi) ble på 4,7 millioner kroner.

Nettsjef: Jan-Erik Brattbakk
Antall ansatte: 26
Driftsinntekter: 167 millioner kroner
Resultat: 9,6 millioner før skatt
Distribuert GWh: 725
Antall kunder: 22 100

Virksomheten

Ny fornybar

Ringerikskraft Nærvarme har som mål å sikre vekst og utvikling av miljøvennlig energiproduksjon og -distribusjon gjennom bygging og drift av nærvarmeanlegg for bedriftskunder og sameier. Selskapet har også ambisjoner om å være en rådgiver innen fornybar energi og miljø.

Daglig leder: Live Dokka
Antall ansatte: 1
Driftsinntekter: 6,6 millioner kroner
Resultat: 0,1 millioner før skatt
Produsert GWh: 4,8 GWh

Virksomheten drifter 6 nærvarmeanlegg i Ringerike og Hole. Nye jordvarmeanlegg er under bygging i Hønefoss, og disse vil bli satt i drift i løpet av 2020. Et tredje prosjekt på Smietangen i Langesund ble signert helt i starten av 2020, dette er første prosjekt utenfor Ringeriksregionen. 

Våre varmeanlegg tar vare på miljøet og lokalsamfunnet

  • Ingen lokalforurensing og utslipp som kan påvirke luftkvaliteten
  • Ingen støy
  • Få inngrep i naturen
  • Fleksibelt – mulig å bygge ut ved behov for mer kapasitet
  • Lavere forbruk av strøm til varme frigir mer fornybar strøm fra strømnettet til f.eks. lading av utslippsfrie biler.

Illustrasjonsbilde lånt fra Smietangen.no

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.