Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Årsrapport 2021

Konsernsjefens hjørne

Konsernsjef Alf Inge Berget oppsummerer 2021.

Et år med store kontraster

Fra en gjennomsnittspris på 9,8 øre/kWh i 2020 til snittpris på 75,8 øre/kWh i 2021, er nok den enorme forskjellen i kraftpris noe av det vi som energikonsern med kraftproduksjon minnes sterkest fra 2021. Dette var en prisøkning ingen i bransjen hadde sett for seg, og det er en øyeåpner for de fleste i Norge om hvor kompleks og sammensatt prisingen av kraft er.

Kraftbransjen har fått mye oppmerksomhet i 2021, og det er både viktig og riktig. Vi leverer et samfunnskritisk produkt som er en del av alles hverdag, vi bidrar inn i fornybarsamfunnet og det grønne skiftet, og vi er en stor bidragsyter til det offentlig både gjennom offentlig eierskap, skatter og avgifter.

Ringerikskraft-konsernet er tuftet på vannkraft og leveranse av strøm til forbrukerne, og vi har godt over 100 års erfaring. Dette fundamentet har gitt oss mulighet til å videreutvikle oss og vokse. I Norge har vi tatt en posisjon i ulike virksomhetsområder innen energi, og vi har vokst geografisk fra Ringeriksregionen til å ha leveranser i store deler av Norge og i flere av energisektorens områder.

- Jeg begynte som konsernsjef i oktober 2021, og tok over stafettpinnen i et svært spennende energikonsern. Ringerikskraft-konsernet har hatt en kraftig vekst de siste årene, og har ambisiøse strategier for videre utvikling og lønnsom vekst. Konsernet har våget å satse, og har i dag en unik bredde som skal videreforedles og utvikles, slik at selskapet sikrer en solid posisjon i energibransjen også i fremtiden.

2021 var igjen et år der både samfunnet og virksomheten var sterkt preget av pågående pandemi. Som samfunnskritisk virksomhet har det vært svært viktig for oss å jobbe aktivt med gode rutiner for smittevern, og å unngå store smitteutbrudd som kan gå ut over drift og beredskap. 

Konsernsjefens hjørne

- Jeg må berømme leveransene og produktiviteten blant de ansatte gjennom krevende år. Spesielt har dette rammet entreprenørvirksomheten hardt i 2021, hvor markedet ikke har vært på det forventede nivået. En krevende tid for entreprenøren har medført mye aktivitet med å rigge virksomheten for fremtiden, og det er lagt ned både tid og ressurser i å samle entreprenørvirksomheten i ett selskap for å ha større slagkraft i et tøft marked, og mer effektive og strømlinjeformede prosesser internt.

Konsernsjefens hjørne

Pådriver for større fagmiljø

Samfunnet, myndighetskravene, bransjen og teknologien er i endring. Som konsern må vi være sultne på utvikling.

Strukturelle større enheter vil gi grunnlag for større fagmiljøer som igjen gir grunnlag for en mer attraktiv arbeidsplass, samt bidra til å utnytte stordriftsfordeler der de finnes. Ringerikskraft har sin beliggenhet i et geografisk område hvor det ligger til rette for en større samling av dagens mindre nettselskaper, og Ringerikskraft vil fortsette å være en pådriver for å skape et regionalt større nettselskap innenfor vårt naturlige geografiske "nærområde".

Konsernsjefens hjørne

Et slagkraftig Miljøfyrtårn

I løpet av 2021 ble alle selskap i Ringerikskraft-konsernet, som kan sertifiseres, sertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg er deler av entreprenøren ISO 14001-sertifisert. Dette er en del av konsernets miljøstrategi, og et godt verktøy for videre bærekraftsarbeid. Vi er fortsatt i startfasen, og det ligger mye arbeid foran oss med å ta bærekraftige valg for fremtiden. Som Miljøfyrtårn vil vi følge nøye med på hvordan vårt miljøavtrykk forandres over tid.

Kraftfull beredskapsorganisasjon

Vi opplever stadig mer ekstremvær, og været påvirker også våre leveranser. Strømforsyning er sårbar for både vind, snø, lyn og ras, og selv om vi bygger et robust strømnett vil vi ikke kunne helgardere oss for alle tenkelige situasjoner. I november 2021 ble våre nettområder utsatt for et vindvær som førte til trefall over store skogsområder, og i tillegg til trær over linjene var det også stolper som måtte gi etter for vinden. I en sånn situasjon var det svært godt å ha rask tilgang på stor beredskap. På det meste var nærmere 70 av konsernets ansatte i arbeid, og det er godt å se at vi kan oppskalere hurtig slik at feilrettingsarbeidet går raskere og ulempene blir færre for kundene.

Konsernsjefens hjørne

Ladesuksess

Ringerikskraft tok tidlig en posisjon i lademarkedet, og har bygget erfaring og kompetanse over tid. 

Ringerikskraft tok tidlig en posisjon i lademarkedet, og har bygget erfaring og kompetanse over tid. Gjennom selskapet Laje Buskerud (tidligere Nettservice Ringerike) tok ladesatsingen raskt fart, og merkevaren Kople ble etablert. I juni 2021 ble Kople etablert som eget AS, og i løpet av året fikk de 2000 ladepunkter i sin portefølje.

For å ta en større del av markedet og sikre ytterligere vekst og utvikling søkte Kople nytt partnerskap høsten 2021. Rett før nyttår ble det klart at investeringsfondet Cube Infrastructure Fund III ville være med på videre satsing, og de forpliktet seg til å tilføre Kople 390 millioner kroner over en 4 årsperiode, og gikk inn som majoritetseier med 55,8 %.

Konsernsjefens hjørne

Sammen om forbedringer

I 2021 ble det satt i gang flere prosjekter for effektivisering og forbedring. 

Vi jobber aktivt med samkjøring av prosesser og synergier mellom virksomhetsområdene. Gjennom pandemien har vi blitt rammet hardt av et entreprenørmarked som ikke har vært på forventet nivå, men vi er optimistiske for fremtiden grunnet stor nettutbygging som må skje i Norge for å sikre god kapasitet og gjennomføre elektrifisering i tråd med det grønne skiftet.

Alf Inge Berget

Hei, det ser ut til at du bruker Internet Explorer. Denne nettleseren blir ikke lenger støttet av Microsoft, og du kan oppleve at noen elementer på denne siden ikke oppfører seg helt som det skal. Vi anbefaler at du laster ned en moderne nettleser for en bedre opplevelse og økt sikkerhet.